Selv genom-d?kkende associationsstudier har haft succes med at opdage foreninger med f?lles varianter, der er i ?jeblikket en stigende interesse i at identificere lavfrekvente og sj?ldne varianter forbundet med komplekse tr?k. N?ste generation Nike Shox sekventering teknologier g?r det muligt at unders?ge det fulde spektrum af den genetiske variation i kodende regioner eller hele genomet. Foreningen analyse for sj?ldne varianter er udfordrende, og traditionelle metoder er ineffektive, men p? grund af den lave frekvens af sj?ldne varianter, kombineret med allel heterogenitet. En nem at forberede chemosensor, (E) -1- nike Shox Women (phthalazin-4-yl) -2- (1- (pyridin-2-yl) ethyliden) hydrazin (3), strukturelt kendetegnet ved en enkelt r?ntgenkrystallografi, er udviklet til selektiv og f?lsom p?visning af Co (2+) i vandige medier. Chemosensor 3 viser b?de absorption og fluorescens reaktioner p? Co (2+) ved dannelse af en 1: 1-kompleks (blandt de unders?gte metalioner) med en detektionsgr?nse ned til 50 nM. Den kan ogs? bruges som en \"n?gen-eye\" sensor p? grund af de udest?ende synlige og emission farve skifter fra gul til r?d og bl? til orange, hhv. M?L: At vurdere effekten af ??systemiske kortikosteroider alene som f?rstevalgsbehandling af polyarteritis nodosa (PAN) og mikroskopisk polyangiitis (MPA) uden d?rlig prognose faktorer som defineret af de fem-Faktorer Score (FFS), og at sammenligne effekten og sikkerheden af ??azathioprin versus puls cyclophosphamid som supplerende immunosuppressiv behandling for patienter, der oplever fejl eller relapse.METHODS behandling: Denne prospektive, multicenter, terapeutisk fors?g omfattede 124 patienter med nyligt diagnosticeret PAN eller MPA (FFS af 0) behandlet med kortikosteroider alene. P? tidspunktet for behandlingssvigt eller sygdomstilbagefald, blev patienterne randomiseret til at modtage 6 m?neders behandling med oral azathioprin eller 6 impulser af cyclophosphamid. Analyser blev udf?rt if?lge en intent-to-treat strategy.RESULTS: Middel +/- SD opf?lgning periode var 62 +/- 33 m?neder. I et s?t af 263 patientpr?ver, BAG-1L proteinekspression var signifikant h?jere i hormonresistent tumorer end i prim?re tumorer (p = 0,002). Tilsammen indikerer disse data, forst?rkning og overekspression af BAG-1L kan v?re involveret nike Shox Sko i udviklingen af ??prostata cancer.Copyright (c) 2007 Patologisk Society Storbritannien og Irland. Udgivet af John Wiley nike Shox Mens & Sons, Ltd .. Axoneme diametre m?lt fra disse udvalgte mikrografer viste en stigning i relativ diameter, i gennemsnit nike Shox Nz 39 nm st?rre ved toppen nike Shox Tilbud af ??den b?jede region. Dette udgjorde en stigning p? axoneme diameter i b?jningerne 24%. Den tv?rg?ende belastning optr?der over axoneme under b?jning blev beregnet ud fra den geometriske Clutch computer model for en simuleret Chlamydomonas-lignende flagell?rt kryds.